Όριο Πίστεως


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η «ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ» ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑΠροσωπική μου άποψη είναι, ότι για την καλύτερη κατανόηση μιας αίρεσης και τη γνωριμία μας με ετερόθρησκους και ετερόδοξους συνανθρώπους μας, στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες που ζούμε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και πώς διεξάγουν την λατρεία τους και την συλλογική προσευχή τους.
Στον «Αντιαιρετικό», φιλοξενήθηκε ένα εξαιρετικό άρθρο που περιγράφει τις συναθροίσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά:ΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Το παρόν άρθρο θα μπορούσε να συνδυαστεί με το προαναφερθέν, καθώς θα εστιάσει και θα παρουσιάσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη «Μεσοβδόμαδη Συνάθροιση» και πιο συγκεκριμένα το πρώτο μέρος της: «Θησαυροί από τον Λόγο του Θεού». Και μόνο από το όνομά της, καταλαβαίνουμε ότι λέγεται έτσι, επειδή διεξάγεται κάποια εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, σε αντίθεση με τη «Συνάθροιση Σαββατοκύριακου», που διεξάγεται πάντα Σάββατο ή Κυριακή. Η «Συνάθροιση Σαββατοκύριακου» περιλαμβάνει και τη «Δημόσια Γραφική Διάλεξη», η οποία απευθύνεται και σε όσους δεν είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Αντίθετα, η «Μεσοβδόμαδη Συνάθροιση»απευθύνεται αποκλειστικά στους Μάρτυρες, διαρκεί 1 ώρα και 40 λεπτά και κατά το μεγαλύτερο μέρος της έχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο: η Σκοπιά διδάσκει τους Μάρτυρες πώς να είναι πιο αποτελεσματικοί στην προώθηση των θρησκευτικών εντύπων και τη διεξαγωγή συζητήσεων με απώτερο σκοπό τον προσηλυτισμό νέων μελών.
Από τον Ιανουάριο του 2016, η επίσημη ονομασία αυτής της εκπαιδευτικής Μεσοβδόμαδης Συνάθροισης είναι«Χριστιανική Ζωή και Διακονία». Μέχρι τότε, η συνάθροιση αυτή ήταν γνωστή ως «Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας», «Συνάθροιση Υπηρεσίας» και «Εκκλησιαστική Γραφική Μελέτη» (Βλ. Βιβλίο Έτους Μαρτύρων του Ιεχωβά 2017, κεφάλαιο «Μια Καινούρια Συνάθροιση για τη Χριστιανική Ζωή και Διακονία»). Ήταν δηλαδή 3 διαφορετικές συναθροίσεις, που όμως διεξάγονταν την ίδια μέρα.
Η συνάθροιση «Χριστιανική Ζωή και Διακονία» αποτελείται από τρία μέρη: 1. Θησαυροί από τον Λόγο του Θεού,2. Αποτελεσματικότητα στη Διακονία Αγρού, 3. Πώς να Ζούμε ως Χριστιανοί.
Η συνάθροιση ξεκινάει με κάποιον ύμνο από το υμνολόγιό τους, που σχετίζεται με το θέμα που θα εξετάσουν από την αγία Γραφή κατά το πρώτο μέρος και ακολουθεί κάποια αυτοσχέδια προσευχή. Για παράδειγμα, την εβδομάδα 22 – 26 Μαΐου διαβάζουν το βιβλίο του Ιερεμία[1] και θα μελετούσαν τη φράση, που η Μετάφραση Νέου Κόσμου αποδίδει ως «μη ζητάς μεγάλα πράγματα για τον εαυτό σου». Η συνάθροιση λοιπόν, που παρουσιάζουμε εδώ, ξεκίνησε με τον ύμνο 70 «Να Βεβαιώνεστε για τα Πιο Σπουδαία Πράγματα». Στην προσευχή, ευχαρίστησαν τον «Ιεχωβά Θεό» για το προνόμιο να ανήκουν στην Οργάνωσή του και να επωφελούνται πνευματικά!
Σε αυτό το πρώτο μέρος, «Θησαυροί από τον Λόγο του Θεού», διαβάζονται αποσπάσματα από την αγία Γραφή, γίνεται κάποια ομιλία που αναλύει αυτά τα αποσπάσματα και στη συνέχεια ανεβαίνει άλλος ομιλητής στο βήμα. Αυτός ο ομιλητής κάνει διάφορες ερωτήσεις, πάντα σε σχέση με τις περικοπές της αγίας Γραφής που διαβάστηκαν, και οι ακροατές σηκώνουν το χέρι, παίρνουν το λόγο και απαντούν. Υπάρχουν και 2 «διορισμένοι Μάρτυρες», όπως αποκαλούνται όσοι αναλαμβάνουν κάποια συγκεκριμένη εργασία μέσα στους ομίλους των Μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι κρατούν μικρόφωνα και τα δίνουν σε εκείνους που απαντούν, για να ακούγονται άνετα από όλους.
Αυτό το πρώτο μέρος, ολοκληρώνεται με την ανάγνωση μιας περικοπής από το βιβλίο της Γραφής που διαβάζουν (όπως ήδη αναφέραμε, την εβδομάδα 22 – 26 Μαΐου ήταν περικοπή από το βιβλίο του Ιερεμία). Στη συνέχεια, ένας έμπειρος ομιλητής αναλαμβάνει να κάνει παρατηρήσεις και τυχόν διορθώσεις για τον αναγνώστη, προκειμένου να βελτιωθεί.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ομιλίες, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι προκαθορισμένες από τη Σκοπιά. Το περιεχόμενο των ομιλιών περιλαμβάνεται μέσα σε εκδόσεις, οι οποίες απευθύνονται στους «πρεσβυτέρους» τους. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνονται μέσα στο «Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση», ένα μηνιαίο έντυπο 8 σελίδων, ειδικά σχεδιασμένο για αυτές τις Μεσοβδόμαδες Συναθροίσεις[2] . Στο ίδιο έντυπο, βρίσκονται και παραπομπές σε περιοδικά και εκδόσεις της Σκοπιάς, για να βρουν τις απαντήσεις οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.
Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι υποχρεωμένοι από την Οργάνωσή τους να προετοιμάζονται για αυτές τις συναθροίσεις, να γνωρίζουν τις απαντήσεις και να συμμετέχουν. Επισημαίνουν μάλιστα με ιδιαίτερο καμάρι, σε όσους δεν είναι ΜτΙ, ότι απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία για αυτές τις απαντήσεις, «δεν είναι εύκολο και χρειάζεται μελέτη», όπως μου εξήγησε γνωστός μου Μάρτυρας.
Αυστηρά προκαθορισμένος είναι και ο χρόνος των ομιλιών και των απαντήσεων. Απέναντι από το βήμα των ομιλητών, βρίσκεται χρονόμετρο, που τους δείχνει πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους, για να ολοκληρώσουν την ομιλία τους και την κάθε ενότητα.
Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι ομιλητές μπορούν να είναι όλα τα άρρενα μέλη της συνάθροισης. Δεν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι δηλαδή, αλλά εκ περιτροπής άλλος αναλαμβάνει να κηρύξει την έναρξη της συνάθροισης, άλλος να πει την προσευχή, άλλος να διεξάγει την ομιλία, άλλος τις ερωτήσεις, κτλ. Δεν εξαιρούνται ούτε πολύ μικρά παιδιά, ακόμη και ηλικίας 6 – 7 χρονών, από τη στιγμή που έχουν μάθει να διαβάζουν!
Στην αρχή του άρθρου, γράψαμε ότι αυτή η Μεσοβδόμαδη Συνάθροιση απευθύνεται αποκλειστικά σε Μάρτυρες. Τι συμβαίνει όμως αν κάποιους «κοσμικός», κάποιος δηλαδή που δεν είναι ούτε Μάρτυρας, ούτε υποψήφιος προς ένταξη, θελήσει να την παρακολουθήσει; Τον διώχνουν; Σε καμιά περίπτωση! Οι Μάρτυρες δεν αποθαρρύνουν κάποιον να παρακολουθήσει την οποιαδήποτε συνάθροισή τους, όπως είναι η επίσημη γραμμή της Οργάνωσης. Υπάρχουν όμως κάποιοι άγραφοι κανόνες: Με εξαιρετικά ευγενικό και διπλωματικό τρόπο, λένε στον επισκέπτη τους να αποχωρήσει μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, που διαρκεί 30 λεπτά! Οι ίδιοι θα προσκαλέσουν κάποιον «κοσμικό» σε αυτή τη συνάθροιση μόνο αν τον εμπιστεύονται, διαφορετικά θα τον καλέσουν στη «Δημόσια Γραφική Διάλεξη». Και πάλι όμως, ακόμη και αν τον προσκάλεσαν στη Μεσοβδόμαδη Συνάθροιση, θα του προτείνουν να αποχωρήσει μετά την ολοκλήρωση της ενότητας «Θησαυροί από τον Λόγο του Θεού», «γιατί το δεύτερο μέρος είναι πρακτικό, απευθύνεται στους ίδιους του Μάρτυρες και ίσως σε ξενίσει ή σου φανεί παράξενο. Αν ήταν η Δημόσια Γραφική Διάλεξη πολύ ευχαρίστως να έμενες, αλλά τώρα θα κουραστείς χωρίς λόγο».
Αφού ολοκληρωθεί το «Θησαυροί από τον Λόγο του Θεού», οι παριστάμενοι ετοιμάζονται για τα άλλα 2 μέρη,«Αποτελεσματικότητα στη Διακονία Αγρού» και «Πώς να Ζούμε ως Χριστιανοί». Αυτά περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις σε παρουσιάσεις και role – playing, όπου οι ΜτΙ εκπαιδεύονται για το κήρυγμά τους από πόρτα σε πόρτα και δίπλα στα σταντ και για την καθημερινή τους ζωή. Δεν θα εμβαθύνω περισσότερο, γιατί δεν τα παρακολούθησα.
Αντιπαραβάλλοντας αυτό το άρθρο με το ΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ,θα παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ως προς το περιεχόμενο και τη δομή της νέας αυτής συνάθροισης με αυτήν που αντικατέστησε. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος διεξαγωγής της: η Σκοπιά, όπως κάθε επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει, αλλάζει τη μέθοδο των σεμιναρίων, προκειμένου οι αμισθί υπάλληλοί της να πωλούν καλύτερα το θρησκευτικό της προϊόν.
Δυο παρατηρήσεις για το περιεχόμενο της συνάθροισης:
Κλείνοντας, θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής ως προς το περιεχόμενο της Μεσοβδόμαδης Συνάθροισης που παρακολούθησα:
1. Μου έκανε εντύπωση ότι οι ομιλίες και οι απαντήσεις του μικρού ακροατηρίου εστίαζαν υπερβολικά στην «εκδίκηση του Ιεχωβά». Δεν άκουσα την παραμικρή αναφορά στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Αντίθετα, αυτό που ενέπνεε και παρηγορούσε τους Μάρτυρες σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ήταν η υπόσχεση του Θεού ότι η εκδίκηση ήταν δική του, το πώς εκδικήθηκε διάφορους εχθρούς του Ισραήλ και προφητών και άλλα παρεμφερή.
2. Όλοι ήταν πολύ καλά ντυμένοι, και φυσικά οι κοπέλες ακόμα πιο προσεγμένες. Το είχα παρατηρήσει και στη Διεθνή τους Συνέλευση και στην Ανάμνηση, που όμως για αυτούς είναι γιορτές και το δικαιολογούσα. Δεν ήξερα όμως ότι το έκαναν ακόμη και για τις καθημερινές τους συναθροίσεις στην Αίθουσα Βασιλείας. Δεν ήταν απλά ντυμένοι με καθαρά ρούχα, αλλά ήταν επίσημο ντύσιμο. Καταρχάς, απόρησα πραγματικά για το πώς βρίσκουν χρόνο οι νέοι Μάρτυρες μετά τη δουλειά τους (και ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολα είναι σήμερα τα ωράρια εργασίας) να βρίσκουν χρόνο να ντύνονται τόσο προσεγμένα και να φτάνουν έγκαιρα στην Αίθουσα Βασιλείας. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω σχέση με το ντύσιμο είναι το εξής: το θέμα της συνάθροισής τους ήταν να μην επιδιώκουν μάταια μεγαλεία, που τους απομακρύνουν από το Θεό (έτσι ερμήνευσαν τη φράση «και ση ζητήσεις σεαυτώ πράγματα μεγάλα; μη ζητήσης…», που είπε ο Κύριος μέσω του Ιερεμία στον Βαρούχ). Ακόμη και οι σπουδές μπήκαν στο στόχαστρο ως κάτι που γεννά ματαιοδοξία και μας χωρίζει από το Θεό. Αυτά που έλεγαν μου έκαναν ζωηρή αντίθεση με το ντύσιμό τους, ένα από τα κατεξοχήν όπλα επίδειξης και ματαιοδοξίας! Μιλούσαν για τη ματαιότητα και την κενοδοξία και όμως φρόντιζαν με το ντύσιμο τους να επιδεικνύονται αναμεταξύ τους.

Κλείνοντας να προσθέσω ότι εκτός από το παρόν άρθρο και το ΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, στον «Αντιαιρετικό» υπάρχουν ακόμη τα άρθρα Η Ανάμνηση των Μαρτύρων του Ιεχωβά: μια τελετή για γέλια και για κλάματα και Οι εντυπώσεις μου από την ετήσια διεθνή συνέλευση των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτό το σύνολο των άρθρων δίνει μια αρκετά πλήρη εικόνα για το πώς εκλαμβάνουν τη λατρεία οι ΜτΙ.[1] Να διευκρινιστεί ότι οι ΜτΙ χρησιμοποιούν το Μασοριτικό Κείμενο και διαβάζουν μόνο τη Μετάφραση Νέου Κόσμου, την μεταφρασμένη αγία Γραφή δηλαδή που τους προμηθεύει η Σκοπιά με τις παραχαράξεις του πρωτότυπου κειμένου, ώστε να στηρίζονται οι αιρετικές διδασκαλίες της Οργάνωσης.
[2] Αν κάποιος θέλει να δει πώς είναι αυτά τα έντυπα και το περιεχόμενό τους, βρίσκονται στον επίσημο ιστότοπο των ΜτΙ.

Για να οδηγηθείτε στο προτότυπο άρθρο ακολουθήστε τον επόμενο σύνδεσμο:
http://antiairetikos.blogspot.gr/2017/06/blog-post_45.html?m=1
Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Η φωτογραφία μου
Για την προστασία του ελληνορθόδοξου πολιτισμού της οικογενείας της νεολαίας και του πολίτη.

Translate

Από το Blogger.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΙΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΏΤΟΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ ΑΠOKPYΦIΣMOΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΜΥΡΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑNTIAIPETIKO ΣEMINAPIO ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΛΑΜ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ Κ. ΒΑΪΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΟΓNΩΣTIKIΣMOΣ ΝΕΟEIΔΩΛOΛATPEIA ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΑΤΕΡ ΙΩΣΗΦ ΒΙΓΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΚΟΠΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΥΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΛΟ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΨEYΔOΠPOΦHTEΣ ΨEYTOMEΣΣIEΣ

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προτεινόμενη ανάρτηση

Η εορτή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά προστάτου του Σωματείου μας

Παραμονή Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σήμερα και η τοπική Ἐκκλησία της Θεσσαλονίκης μαζί με το Σωματείο του Ορθοδόξου Μακεδονικού Παρατηρη...

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *