Όριο Πίστεως


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ                                 ποκρυφισμός στά σχολεία 
  Αποκρυφισμός στα σχολεία, της  Κωνσταντίνας Αλεβίζου
 
https://vimeo.com/392083689
Κωνσταντίνα λεβίζου, ατρός Βιοπαθολόγος καί μέλος τς ΠΕΓ (Πανελλήνιας νώσεως Γονέων γιά τήν προστασία το λληνορθοδόξου πολιτισμο, τς οκογενείας καί το τόμ

Στήν εσήγηση ατή θά δομε νημερωτικά πς εσάγεται ποκρυφισμός στά σχολεα· πρός τό παρόν μέ δυό κυρίως τρόπους, 
  • μέσ το μαθήματος τν θρησκευτικν καί 
  • μέσ τν προγραμμάτων γωγς γείας.
ποκρυφισμός πως δηλώνει καί δια τυμολογία το ρου, εναι μελέτη το «κεκρυμμένου», το ποκρύφου, τς πόκρυφης γνώσης καί συγκεκριμένα τν θεωρουμένων ποκρύφων δυνάμεων τς φύσεως πού δέν μπορον νά ξηγηθον πλήρως πιστημονικά. (1)
Ο ποκρυφιστικές τεχνικές χουν σκοπό νά νεργοποιήσουν πόκρυφες δυνάμεις, πού κατά τούς παδούς τους, βρίσκονται μέσα στόν νθρωπο. Τέτοιες τεχνικές εναι ατές τν νατολικν θρησκειν, πως γιόγκα, διαλογισμός, διάφορες τεχνικές ατοεμπειρίας καί ναγέννησης καί πνευματιστικές τεχνικές. (2) Στίς ν λόγ πρακτικές συγκαταλέγονται μαγγανεία, μαγεία, βραϊκή καμπάλα κ..
Στά σχολεα παρουσιάζονται μέσα πό τό ΜτΘ ο τεχνικές τν νατολικν θρησκειν γιόγκα, διαλογισμός, ν μέ προγράμματα γωγς γείας λοποιονται καί τίθενται σέ φαρμογή.

ς δομε πς τά παιδιά γνωρίζουν τόν ποκρυφισμό μέσα πό τό ΜτΘ χι ς κάτι πικίνδυνο λλά ς κάτι διαφορετικό, θελκτικό καί νδιαφέρον.

Συγκεκριμένα: Στήν Ε΄δημοτικο στά τρία πρτα κεφάλαια ναφέρονται ο νατολικές θρησκεες πολύ ραιοποιημένες. Στήν 1η θεματική νότητα μέ τίτλο «Μαθητές καί Δάσκαλοι», μετά τόν Χριστό, ναφέρονται καί ο δάσκαλοι λλων θρησκειν πως Βούδας, Λάο Τσέ κ.. καί δίπλα στή φωτογραφία τους πάρχει να μορφο πόφθεγμα πό τίς διδαχές τους γιά νά φανε τό «μεγαλεο» πως θεωρον ατν τν μεγάλων δασκάλων. Βλέπετε στή διαφάνεια δυό πό τούς δασκάλους πως κριβς παρουσιάζονται στό βιβλίο. Στή δεύτερη θεματική νότητα ναφέρεται βασική διδασκαλία τν τεσσάρων μεγάλων θρησκειν καί ο νόμοι πού τίς διέπουν πάντα γεμάτοι σοφία. Ο διαφάνειες εναι πό τό βιβλίο. Στήν 3η θεματική νότητα μέ τίτλο «Νηστεία καί σκηση στίς λλες θρησκεες το κόσμου» ναφέρεται καί λύτρωση πού προσφέρει σκηση—γιόγκα στόν νδουϊσμό. Στόν Βουδισμό δίνεται μφαση στόν διαλογισμό, τήν περισυλλογή καί τόν ατοβυθισμό πού πως λέει τό βιβλίο, βοηθάει τόν πιστό νά φτάσει στήν ατοσυνειδησία. Προϋπόθεση γιαυτό εναι πακοή σέ πεπειραμένο δάσκαλο. (3)
Γιά νά πιτευχθον ο στόχοι τν νεοεποχητν σχεδιαστν πέραν το ντυπωσιακο λικο, εκόνων, ποιημάτων, τραγουδιν, κειμένων χρησιμοποιεται καί βιωματικός τρόπος μέσ τν λεγομένων δραστηριοτήτων. Στίς δραστηριότητες τς νότητας ατς, καλονται ο μαθητές νά χωριστον σέ μάδες καί νά παρουσιάσουν τρόπους σκησης σέ λλες θρησκεες, μέ λλα λόγια, νά παρουσιάσουν τή γιόγκα καί τό διαλογισμό. λα ατά συμβαίνουν στά παιδάκια τς Ε΄ δημοτικο. (3)

Στήν ΣΤ΄Δημοτικο γίνεται λόγος γιά τά σύμβολα καί τά ερά βιβλία λλων θρησκειν. Στίς δραστηριότητες το κεφ. διαβάζουμε: ¨Συλλέξτε καί σχεδιάστε σύμβολα πό λλες θρησκεες φιλοσοφικές ναζητήσεις: γιά παράδειγμα τροχός τς ζως μάνταλα (μάνταλα εναι να πνευματικό καί τελετουργικό σύμβολο το νδουϊσμο καί Βουδισμο). Δημιουργστε να κολλάζ εκόνων μέ σύμβολα θρησκειν. Σκοπός εναι νά πεικονίσετε τήν ρμονική συνύπαρξή τους¨.
Στό γυμνάσιο γίνεται μία πολύ καλή κατήχηση στίς νατολικές θρησκεες.

Στό βιβλίο τς Α΄ Γυμνασίου στή θεματική νότητα Θρησκευτικές ναζητήσεις καί μπειρίες τς μακρινς νατολς, ο νατολικές θρησκεες παρουσιάζονται πολύ θελκτικά. Διαβάζουμε πό τήν εσαγωγή: «Θρησκευτικές ντιλήψεις καί πρακτικές πό τή μακρινή νατολή, πως γιόγκα, τό φένκ σούι, τό γίνκ καί γιάνκ, τά τελευταα χρόνια ρθαν στήν Ερώπη καί συχνά ο νθρωποι γύρω μας μιλον γι’ ατές. πολύχρωμος, ξωτικός κόσμος τν θρησκειν τς νατολς βρίσκεται πιά δίπλα μας! Σέ ατόν τόν κόσμο θά ταξιδέψουμε στήν τελευταία θεματική νότητα τς φετινς χρονις.» Καί στή συνέχεια τό βιβλίο θρησκευτικν ξηγε γιατί ο θρησκεες τς Κίνας χουν μεγάλη πήχηση. Διαβάζουμε: «ξηγον στούς πιστούς τους πς νά καταπολεμον τά πάθη, τίς πιθυμίες, τίς γωνίες καί τά γχη τους. Γι’ ατό, σως ο «νατολικές» διδασκαλίες γγίζουν λο καί περισσότερους νθρώπους σέ λο τόν κόσμο. Ατός εναι νας παραπάνω λόγος νά σχοληθομε μαζί τους.» 
Καί μετά ξεκινάει μία κατήχηση στόν νδουϊσμό, μέ τά ερά κείμενα καί τίς παραδόσεις του καί κυρίως νάλυση καί ργασίες γιά τούς δημοφιλες θεούς, ο ποοι κατά τούς συγγραφες το βιβλίου εναι «γαπητοί σέ λους» καί « ξάπλωσή τους ποδεικνύει τόν πλοτο το νδικο πολιτισμοστόσο, γιά νά μήν παρεξηγηθον ο νδοί σχετικά μέ τήν πολυθεΐα τους συνεχίζει τό βιβλίο καί λέει τι «σους θεούς καί σες θεές κι ν λατρεύει νδός, ταυτόχρονα πιστεύει σέ ναν πέρτατο θεό, σέ μία πόλυτη λήθεια». ναλύεται μετά διαλογισμός ερή συλλαβή «μ» καί ο μυστικές ρήσεις (μάντρας) πού χρησιμοποιε διαλογιζόμενος, τά μάνταλα καί γιάντρα στά σχέδια τν ποίων διαλογιζόμενος στοχάζεται καί μέ λα ατά προσπαθε νά πετύχει τή λύτρωση, νά σταματήσει δηλαδή τή συνέχιση τν γεννήσεων καί τν θανάτων. 
Στή συνέχεια ναλύονται ποταμός Γάγγης, ερά ζα, γιορτές, ποδημίες, ναφέρεται καί γιορτή τν χρωμάτων Holi πού πως σωστά ξηγε τό βιβλίο εναι «νοιξιάτικη γιορτή πού σχετίζεται μέ τόν Κρίσνα καί τήν παλλαγή πό τούς δαίμονες». Εναι γνωστή γιορτή πού χει γίνει τά τελευταα χρόνια τς μόδας καί στή χώρα μας καί δυστυχς συμμετέχουν πάρα πολλοί ρθόδοξοι νέοι. Μία σελίδα φιερώνεται στό βίο καί τή διδασκαλία τς γκουρού Anandamayi Maa, ποία «μετέδιδε στούς νθρώπους τή γνώση πού εχε ποκτήσει μέσ τς μπειρίας της…».
 Καί μετά συνεχίζει τό βιβλίο γιά τόν βουδισμό. κτίθεται ερή γραμματεία του ς «μία πέραντη περιοχή μία λόκληρη βιβλιοθήκη κειμένων, προϊόν πίμονου καί διεισδυτικο στοχασμο». Γίνεται λόγος γιά τόν διαλογισμό καί ατοβυθισμό ς λατρευτικές πρακτικές. Παρουσιάζεται βίος καί τά ποφθέγματα το Βούδα σά νά πρόκειται γιά κάποιον μεγάλο γιο. Ο σελίδες 152-154 ποτελον νοιχτή προπαγάνδα πέρ τν νατολικν θρησκειν νοίγοντας τήν ρεξη στούς μικρούς φήβους, προκαλώντας τους τήν περιέργεια καί τόν κίνδυνο νά «ψαχτον» γιά λλους, ξωτικούς δρόμους. (3)

Στό βιβλίο θρησκευτικν τς Β΄ Γυμνασίου τέχνη στόν νδουϊσμό παρουσιάζεται μορφα καί πολύ θετικά …ποσκοπώντας πως ναφέρει τό βιβλίο, νά δηγήσει τόν πιστό στήν κοινωνία μέ τό θεο. Γιά νά δικαιολογηθον ο τερατομορφές τν νδικν θεοτήτων, ναλύονται διεξοδικά ο συμβολισμοί τν πολλν χεριν καί κεφαλιν τους ς νδειξη μεγάλης θεϊκς δύναμης καί δυνατοτήτων. κολουθε καί σέ ατή τήν τάξη νδουϊστική διδασκαλία γιά τό τμαν καί τό Κάρμα καί πς φτάνουμε σύμφωνα μέ τούς νδουϊστές στή λύτρωση μέσα πό τήν φοσίωση καί τήν γάπη. Στή συνέχεια κολουθε Βουδιστική διδασκαλία πού φαντάζει καί ατή σοφή μέ τόν σεβασμό της γιά λα τά πλάσματα καί τίς διδασκαλίες το βούδα στό βιβλίο πού νομάζεται « λήθεια σέ στίχους».(3)

Στό βιβλίο τς Γ΄ Γυμνασίου στή στάση τν θρησκειν ναντι το κακο μετά τό σλάμ γίνεται λόγος γιά τή λύτρωση στόν νδουϊσμό μέσ τς νακύκλησης τν ψυχν (σαμσάρα) γιά τό κάρμα καί τόν σκοπό τς γιόγκα, ν παρατίθεται πάλι διδασκαλία το Βούδα, ποος προτείνει τό σβήσιμο κάθε πιθυμίας μέσω το κταπλο μονοπατιο πού δηγε στή Νιρβάνα.(3)

Στό Λύκειο συνεχίζεται προπαγάνδα τν νατολικν θρησκειν καί μάλιστα στή Β΄ Λυκείου προβάλλονται μοιότητες καί διαφορές τς προσευχς στήν ρθόδοξη πίστη μας καί τς τεχνικς το διαλογισμο καί τς γιόγκα. Σύμφωνα μέ τό βιβλίο καί ο δυό πιζητον τήν νωση μέ τό θεο καί μπορον νά χαρακτηριστον ς μορφές μυστικισμο. πάρχουν μως καί διαφορές ... νωση το νο το γιόγκι μέ τό θεο εναι συνηθέστερος σκοπός το γιόγκι. συμμετοχή το νθρώπου στή βασιλεία το Θεο μέσω τς νωσης μέ τόν Χριστό εναι τελικός σκοπός το συχασμο. Τό βιβλίο μέ ατόν τόν τρόπο δημιουργε πολύ μεγάλη σύγχυση. πιπλέον γίνεται πανάληψη τς κατήχησης τν νατολικν θρησκειν πού χει προηγηθε στίς προηγούμενες τάξεις πως βλέπετε στίς διαφάνειες.(3)
Στήν Γ΄ Λυκείου στή σελ. 27 πάρχει μία διήγηση πού κθειάζει τήν ατοπυρπόληση νός γιόγκι ποος ποτίθεται εχε γίνει φίλος το Μ. λεξάνδρου, ταν εχε φθάσει στήν νδία. Διαβάζω πό τό τέλος : Καλανός (τό νομα το γιόγκι) «...νέβηκε στό σωρό τν ξύλων καί κάθισε σέ στάση «yoga» διαλογιζόμενος. Καί ν ο σάλπιγγες χοσαν... σοφός σκητής ζωσμένος πό τίς φλόγες μενε τάραχος σπου ποτεφρώθηκε. λέξανδρος καί ο πολεμιστές του μειναν κπληκτοι...καί θαύμασαν τό ψυχικό μεγαλεο το τέκνου τς νδικς γς πού ρνήθηκε τή δόξα καί τά γαθά το κόσμου γιά νά εσέλθει μέ τό θάνατό του σέ νώτερη, πως πίστευε μορφή ζως». Καί σέ ατή τήν τάξη χουμε πανάληψη στή σελ. 29 περί κάρμα, στήν 65 περί τμαν το μεγάλου Τάο, στορία το Βούδα.(3)
Εναι λοιπόν σαφές τι τά νατολικά θρησκεύματα παρουσιάζονται μέ τρόπο λκυστικό, καί μέ πολλές παναλήψεις πό τάξη σέ τάξη. Δημιουργον πλήρη σύγχυση καί εναι πολύ πιθανή μπλοκή κάποιων παιδιν σέ γκουρουϊστικές μάδες. Ατό χει μία ατία.

θεολόγος κ. λένη Βασσάλου πεύθυνη το γραφείου αρέσεων τς ΠΕΘ σέ εσήγηση πού κανε σέ μερίδα τς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ τό 2016 πεκάλυψε τι τό νέο πρόγραμμα σπουδν το μαθήματος τν θρησκευτικν κατευθύνεται πό τήν απωνική βουδιστική ργάνωση Αrigatou. 
  Arigatou τό 2000 γκαινίασε τό «Παγκόσμιο Δίκτυο θρησκειν γιά παιδιά» καί τό 2004 δημιούργησε τό «Συμβούλιο Διαθρησκειακς θικς κπαίδευσης γιά παιδιά» πού θά νελάμβανε τό ργο τς συγγραφς καί τς λοποίησης τν διαθρησκειακν καί διαπολιτισμικν προγραμμάτων στά μικρά παιδιά. Στά σεμινάρια γιά τό νέο πρόγραμμα πού γιναν στό Διορθόδοξο Κέντρο τς Μονς Πεντέλης πό τήν αγίδα το ΙΕΠ ταν προγράμματα τς Arigatou καί κε, πως γράφεται στήν στοσελίδα τς ργανώσεως, ο συμμετέχοντες κπαιδευτικοί σκήθηκαν στόν διαλογισμό.(3)

πό τό ΜτΘ λοιπόν πού τά παιδιά μαθαίνουν τή θεωρία τν νατολικν θρησκειν περνμε στήν πράξη μέ τά προγράμματα γωγς γείας. Τά δυό τελευταα διδακτικά τη 2018-19 καί 2019-20 προγράμματα γωγς γείας πού χουν δη γκριθε, διδάσκουν στήν πράξη τόν διαλογισμό στά παιδιά, μέ διάφορες μορφές. Στόν θεματικό ξονα Προαγωγή Ψυχικς γείας Παιδιο καί φήβου περιλαμβάνονται ο ξς παρεμβάσεις:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤ.1 : «Η ΠΥΞΙΔΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ» (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ).
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤ.2 : «Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ).
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤ.3 : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ» – (ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ).

πρώτη καί τρίτη παρέμβαση διδάσκουν τόν διαλογισμό καί τό λικό τς 2ης δέν εναι πουθενά ναρτημένο πως θά πρεπε βάσει νόμου.
Στήν 1η παρέμβαση λοιπόν στήν Γ΄, Δ΄& Ε΄ Δημοτικο, διδάσκεται πιλοτικά να εδος βουδιστικο διαλογισμο, τό «mindfulness» μέ τίτλο « πυξίδα το αυτο μου». Τό mindfulness σύμφωνα μέ τούς ποστηρικτές του, εναι να εδος διαλογισμο που γίνεται λοκληρωτική πικέντρωση το μυαλο (full mind) σέ να σημεο (π.χ. στήν ναπνοή) χωρίς νά σκεται κριτική. Μέ ατό τόν τρόπο θεωρον τι βοηθάει στή μείωση το στρές, στή ρύθμιση τν συναισθηματικν ντιδράσεων καθώς καί σέ να μεγάλο ερος παθήσεων. πάρχει μως καί ντίθετη ποψη πό γκυρες πιστημονικές, ρευνητικές μελέτες πού χουν δημοσιεύσει τά ρνητικά ποτελέσματα το mindfulness. Ο διάφορες φαρμογές το mindfulness ποτελον σήμερα σημαντική συνεισφορά στή βιομηχανία διαλογισμο δισεκατομμυρίων δολαρίων καί ατός εναι κύριος λόγος πού ποσιωπονται ο πολλές του παρενέργειες. μως τά φόρουμ το Διαδικτύου φθονον πό νθρώπους πού μετά πό πρακτική σκηση το mindfulness, ναζητον βοήθεια, πειδή βιώνουν κρίσεις πανικο, κον φωνές διαπιστώνουν τι διαλογισμός χει πιδεινώσει τήν κατάθλιψή τους, σως μετά πό κάποια ρχική βελτίωση. Ο καταγεγραμμένες παρενέργειες σύμφωνα μέ τά πιό γκυρα πιστημονικά ατρικά περιοδικά μπορε νά εναι ψευδαισθήσεις, μανία, ψύχωση, κατάθλιψη κόμα καί ατοκτονία. (4)

Στόν διο θεματικό ξονα (Προαγωγή Ψυχικς γείας Παιδιο καί φήβου) καί γιά λες τίς τάξεις γυμνασίου καί λυκείου γκρίθηκε καί διδάσκεται παρέμβαση: “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ” (ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ) Στήν παρουσίαση διαφανειν (P.P) στήν 11η διαφάνεια βλέπουμε νά προτείνονται στίς τεχνικές χαλάρωσης κτός λλων Θετική Σκέψη, Διαλογισμός, Νοερή πεικόνιση λλά καί Προσευχή. διαλογισμός πως γνωρίζουμε εναι βουδιστική καί νδουϊστική πρακτική καί σκοπός του εναι νά νωθε νθρωπος μέ τό θεό αυτό του καί νά ντλήσει πό κε τίς περιόριστες δυνάμεις, πού νομίζει τι βρίσκονται κρυμμένες κε. Ατό ρχεται σέ πλήρη ντίθεση μέ τήν ρθόδοξη θεολογία καί πίστη. διαλογισμός παρουσιάζει πίσης σοβαρές παρενέργειες σύμφωνα μέ γκριτα πιστημονικά περιοδικά.(5)
Παρόμοια πρακτική μέ τόν διαλογισμό εναι καί νοερή πεικόνιση στήν ποία γίνεται διαίτερη ναφορά στή συγκεκριμένη παρουσίαση (διαφάνειες 25,26,27). πό ψυχιατρικς ποψης νοερή πεικόνιση ντί νά βοηθήσει μπορε νά βλάψει κάποιο τομο πού πορροφται πό τόν φαντασιακό του κόσμο καί πάρχει κίνδυνος κατά τήν διάρκεια τς τομικς (πως προτείνεται) σκησης νά ναδυθε πώδυνο λλο δύσκολα διαχειρίσιμο συναίσθημα γιά τόν μαθητή, χωρίς νά πάρχει διαθέσιμη βοήθεια το εδικο ψυχικς γείας γιά νά τό διαχειριστε. (5)
«θετική σκέψη» πού βλέπουμε τι πίσης προτείνεται, δέν εναι πλά ασιόδοξες, παρήγορες χαρούμενες σκέψεις, πως νομίζουν ο περισσότεροι. Εναι να κίνημα, πού μφανίζεται δη στόν περασμένο αώνα. Τό βασικότερο δόγμα του, εναι τι σκέψη το νθρώπου μπορε νά ταυτιστε μέ τήν πράξη· φθάνει νά «περάσει» καί νά κυριαρχήσει στό ποσυνείδητο. Τότε νεργοποιονται ο περιόριστες δυνάμεις το νθρώπου-θεο, πού μεταβάλλουν ποιαδήποτε ρνητική κατάσταση σέ θετική· λα τά δυσάρεστα καί ρνητικά στόν κόσμο καί στόν νθρωπο ντιμετωπίζονται μέ θετικές σκέψεις. Τό «εαγγέλιο» τς θετικς σκέψης πως καί το διαλογισμο, εναι ατό το φεως «…καί σεσθε ς θεοί...», δηλ. σώζεστε μέ τή δύναμη το αυτο σας καί χι μέ τό λεος καί τήν πρόνοια το Θεο.(6)
Τέλος στήν διαφάνεια 11 μαζί μέ τή θετική σκέψη, τόν διαλογισμό, τή νοερή πεικόνιση, καί τίς λοιπές μεθόδους ναφέρεται καί προσευχή ς μέθοδος χαλάρωσης συνεχίζοντας τσι τή σύγχυση πού χουν δημιουργήσει τά θρησκευτικά. Σημειώνουμε τι προσευχή εναι τελείως σχετη μέ τίς λοιπές τεχνικές καί κυρίως δέν εναι τεχνική. πως ναφέρει π. ντώνιος λεβιζόπουλος: “ποιος συγχέει τό διαλογισμό μέ τήν προσευχή, εσάγει ξωχριστιανική ντίληψη γιά τήν προσευχή καί βγαίνει ξω πό τόν πνευματικό χρο τς ρθοδόξου κκλησίας. Μετατρέπει τήν προσευχή σέ "τεχνική", πού δραστηριοποιε δθεν σωτερικές δυνάμεις μέ ατόματες διαδικασίες, πού σέ τελική φάση δέν βρίσκονται σέ σχέση σέ ναφορά μέ τό πρόσωπο το ησο Χριστο.”(7)
Πανελλήνια νωση Γονέων γιά τήν προστασία το λληνορθόδοξου πολιτισμο, τς οκογένειας καί το τόμου στειλε γγραφα διαμαρτυρίας τό διδακτικό τος 2018, γιά τόν συγκεκριμένο θεματικό ξονα, στά πουργεα γείας καί παιδείας γνωστοποιώντας λα τά κακς κείμενα. Μετά πό ατή τήν λληλογραφία γινε πό ,τι μάθαμε ρώτημα πό τό πουργεο παιδείας γιά τά θέματα ατά, πρός στήν ερά Σύνοδο, ποία βεβαίωσε τό πουργεο τι συμφωνε μέ τά γραφόμενα τς ΠΕΓ.
λες ατές ο νέργειες δέν φάνηκε δυστυχς νά χουν κόμα κάποιο ποτέλεσμα. Ο ντιδράσεις καθώς καί νημέρωση το κόσμου θά πρέπει νά συνεχίζονται γιά τό καλό τν παιδιν μας.

 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1) Πρωτοπρ. Κυριακο Τσουρο «ποκρυφισμός καί Ν. ποχή»
www.ecclesia.gr › commitees › heresies › library › kyriakos_apokryfos
2) ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ, ΓΚΟΥΡΟΥΙΣΜΟΣ, «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» ντωνίου Γ. λεβιζοπούλου Δρ. Φιλοσοφίας
3) Μάθημα Θρησκευτικν νεοεποχήτικη γωγή : πρωτοπρεσβύτερου ωάννη Φωτόπουλου
4) νσταση γονέων γιά πικίνδυνες πρακτικές βουδιστικο διαλογσμο (mindfulness) στά δημοτικά σχολεα πό τήν ΠΕΓ
5) 1.ξιολόγηση τς πάντησης το πουργείου γείας (Υ.Υ.) καί το νστιτούτου γείας το Παιδιο (ΙΥΠ) γιά τήν 1η παρέμβαση “Η ΠΥΞΙΔΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’,Δ’,Ε ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-MINDFULNESS)”το θεματικο ξονα “ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ” 2. ξιολόγηση τς 3ης παρέμβασης “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ”του θεματικο ξονα “ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ” 3. Ατημα πόσυρσης λου το θεματικο ξονα “ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ” πό τήν ΠΕΓ
6) πό τό βιβλίο ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ-ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ, κδ. ερς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, 1991 το π. ντωνίου λεβιζοπούλου
7) πόσπασμα πό τό βιβλίο το π. ντωνίου λεβιζοπούλου "Διαλογισμός Προσευχή;", κδόσεις Διάλογος


Share:

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Η φωτογραφία μου
Για την προστασία του ελληνορθόδοξου πολιτισμού της οικογενείας της νεολαίας και του πολίτη.

Translate

Από το Blogger.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΙΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΏΤΟΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ ΑΠOKPYΦIΣMOΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΜΥΡΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑNTIAIPETIKO ΣEMINAPIO ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΛΑΜ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ Κ. ΒΑΪΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΟΓNΩΣTIKIΣMOΣ ΝΕΟEIΔΩΛOΛATPEIA ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΑΤΕΡ ΙΩΣΗΦ ΒΙΓΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΚΟΠΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΥΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΛΟ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΨEYΔOΠPOΦHTEΣ ΨEYTOMEΣΣIEΣ

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προτεινόμενη ανάρτηση

Η εορτή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά προστάτου του Σωματείου μας

Παραμονή Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σήμερα και η τοπική Ἐκκλησία της Θεσσαλονίκης μαζί με το Σωματείο του Ορθοδόξου Μακεδονικού Παρατηρη...

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *