Όριο Πίστεως


ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

ΝΕΟ-ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ"ΝΕΟ-ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ"
O APXIM. Π. ΔHMHTPIOΣ MΠIKAΣ ΣTO ANTIAIPETIKO ΣEMINAPIO THN ΔEYTEPA 4/12/2017,
AΓ. ΣOΦIAΣ 3 ΣΤΙΣ 7,30 M.M.
H OPΘH ΓNΩΣH EΞOYΔETEPΩNEI  KAΘE AΛΛH EΠIKINΔYNH "ΓNΩΣH"
Share:

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Η ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ - Αρχιμ. Αυγουστίνος Μύρος

Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρος

Μακεδονικό Παρατηρητήριο
Αντιαιρετικό σεμινάριο

«Η ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρος, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κοζάνης.
Η ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ - Αρχιμ. Αυγουστίνος Μύρος

Share:

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ 
ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Δευτέρα 13/11/2017 στις 6 μ.μ. Εσπερινός εορτής Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Τρίτη 14/11/2017 στις 7 π.μ. Όρθρος -Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου.


Share:

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ - Αρχιμ. Αθανάσιος Κολλάς


Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Κολλᾶ,

Ἱεροκήρυκος
 Σατανισμός εἶναι ἡ πίστη στό Σατανᾶ (τό Διάβολο) ὡς θεό καί ἡ λατρεία του. Ἔχει πολλές μορφές καί ἀνθρώπους πού εἶναι λειτουργοί του, ὑπηρέτες του. Ὑπόσχεται, σέ ὅποιον τόν πιστέψει, ὅτι θά τοῦ ἀποκαλύψει ὅτι εἶναι κομμάτι τῆς θεότητας καί θά τόν κάνει θεό, μέσα ἀπό τίς τεχνικές τῆς γιόγκα καί τοῦ διαλογισμοῦ, τίς ὀργιαστικές τελετές, τίς ἀνθρωποθυσίες καί τίς ζωοθυσίες, πού πολλές φορές ἔρχονται στό φῶς τῆς δημοσιότητας. Χρησιμοποιεῖ ψευδολογίες, ἀπάτες καί δόλια τεχνάσματα γιά νά παρασύρει τούς ἀνθρώπους. Στρέφεται ἐναντίον τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Του. Ὁ Σατανισμός εἶναι ἡ ἀναπαλαίωση τοῦ κόσμου πρό Χριστοῦ.

    Ὁ Σατανισμός εἶναι, πλέον, μία ὀργανωμένη θρησκεία. Προωθεῖται ἀπό καί μέ τό κίνημα «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ» ἀπό τό 1975, τό ὁποῖο ὑπόσχεται ὅτι θά φέρει τήν παγκόσμια τάξη, τήν παγκόσμια κυβέρνηση καί τήν νέα παγκόσμια θρησκεία. Δηλ. ἕναν τέλειο κόσμο (πού δέν μπόρεσε νά δημιουργήσει ὁ Χριστός), ὅπου δέ θά ὑπάρχουν ἠθικές ἀξίες, θρησκεῖες, χωριστά κράτη καί στόν ὁποῖο ὁ μεσσίας της, μέ τό ὄνομα Μαϊτρέγια - ὁ σοφός διδάσκαλος - (ὄχι ὁ Ἰησοῦς Χριστός), θά λύσει ὅλα τά προβλήματα τοῦ κόσμου (οἰκονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά) καί θά εἶναι ὁ σωτήρας του. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός δέν ἔχει καμία θέση σ’ αὐτόν τόν, δῆθεν, νέο κόσμο.

    Οἱ λόγοι πού ὁδηγοῦν στό Σατανισμό εἶναι, κυρίως, οἱ ἑξῆς: α) Ὁ ἀποπροσανατολισμός ἀπό σταθερές ἀξίες (πίστη στόν ἀληθινό Θεό πού ἐφανέρωσε καί δίδαξε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ἀληθινή ἀνθρωπιά, τιμιότητα, ἐργασία, δικαιοσύνη). β) Ἡ ἀνασφάλεια, λόγῳ ἀλλαγῆς κοινωνικῶν συνθηκῶν (ἀνεργία, εὔκολο κέρδος, ἀνταγωνισμός). γ) Ἡ ἀπολυτοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου (σεξισμός, βία, κλονισμός οἰκογένειας).

    Στό Σατανισμό ἐντάσσονται οἱ νέοι, πού εὔκολα παρασύρονται καί ὑποκύπτουν σέ ὑποσχέσεις γιά εὔκολη καί γρήγορη ἐπιτυχία. Ἔτσι ἐξαπατῶνται, μέ ἀποτέλεσμα τήν ὑποδούλωσή τους στό Σατανᾶ, τήν ἀπώλεια τῆς ἐλεύθερης προσωπικότητας καί τῆς ἐμπιστοσύνης στόν ἑαυτό τους. Γίνονται ἄβουλα ὄντα, ὑποχείρια ἄνομων ἀνθρώπων. Παρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα, μέ προβληματική κοινωνική ζωή καί ἀντικοινωνική, μηδενιστική, ἀρνητική καί περιθωριακή συμπεριφορά, ὅπως ὁ δαιμονισμένος τῶν Γεργεσηνῶν, πού ἐθεράπευσε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός (Μάρκ. 5. 20). Μέ ἕνα λόγο, ὁ Σατανᾶς κυριάρχει στίς ψυχές τους.

    Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τό Σατανᾶ, γίνεται μόνο ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, πού ἦρθε στό κόσμο γι’ αὐτόν τόν σκοπό (Α΄ Ἰω. 3, 8). Ἡ ἐπιστροφή στό Χριστό καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του, ἡ καθοδήγηση ἀπό ἔμπειρο καί διακριτικό πνευματικό, ἡ θερμή πίστη καί προσευχή, ἡ μυστηριακή ζωή, «ἐξοπλίζουν» τόν πιστό μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί νικᾶ τόν Σατανᾶ. Ἀπαλλαγῆ ἀπό τό Σατανᾶ - τό Διάβολο- σημαίνει ἐπιστροφή στό Χριστό καί στήν Ἐκκλησία Του. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία καλεῖ κάθε ἄνθρωπο νά φύγει μακριά ἀπό τά ἐργαστήρια τοῦ Σατανᾶ (Ἀποκ. 2, 9 & 3, 9), ἀπό τούς χώρους παραπλάνησης καί ἐξαπάτησης, ὅπως εἶναι τά φιλοσοφικά καί γνωστικά κέντρα, οἱ σχολές ψυχοθεραπείας, τά κέντρα βελτίωσης τῆς προσωπικότητας, οἱ σχολές γιόγκα καί διαλογισμοῦ, οἱ μάγοι, οἱ μάντεις, οἱ Ἀποκρυφιστές, ἡ θεοσοφία, τά μέντιουμ καί ὅλες οἱ παρόμοιες κινήσεις τῆς «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ». Ὁ κόσμος εἶναι κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ Σατανᾶ, γιατί εἶναι μακριά ἀπό τόν Σωτήρα Ἰησοῦ Χριστό. Ἤ Χριστός ἤ χάος.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΑΝ0ΥΑΡ10Σ-ΦΕΒΡ0ΥΑΡΙ0Σ 2016
Share:

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Η φωτογραφία μου
Για την προστασία του ελληνορθόδοξου πολιτισμού της οικογενείας της νεολαίας και του πολίτη.

Translate

Από το Blogger.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ετικέτες

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΙΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΏΤΟΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ ΑΠOKPYΦIΣMOΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΜΥΡΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑNTIAIPETIKO ΣEMINAPIO ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΛΑΜ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ Κ. ΒΑΪΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΟΓNΩΣTIKIΣMOΣ ΝΕΟEIΔΩΛOΛATPEIA ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΑΤΕΡ ΙΩΣΗΦ ΒΙΓΛΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΚΟΠΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΥΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΧΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΛΟ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΨEYΔOΠPOΦHTEΣ ΨEYTOMEΣΣIEΣ

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Προτεινόμενη ανάρτηση

Η εορτή του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά προστάτου του Σωματείου μας

Παραμονή Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σήμερα και η τοπική Ἐκκλησία της Θεσσαλονίκης μαζί με το Σωματείο του Ορθοδόξου Μακεδονικού Παρατηρη...

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *